τραπέζι Moon Ø60 cm | σταθερός
τραπέζι Moon Ø60 cm | πτυσσόμενος
Τραπέζι Moon-S Ø70 cm | πτυσσόμενος
Τραπέζι Moon 70×70 σταθερό
Τραπέζι Moon 70×70 πτυσσόμενο
Τραπεζάκι του καφέ Moon
Capri στρογγυλό
Capri τετράγωνο
Capri ορθογώνιο
Kobe 70 Στρογγυλό
Kobe 70×70 τετράγωνο
Antares 70×70 Out Glass Top
Antares 70×70 I.T.
Antares 70×70 cm
Antares 80×80 I.T. με βάση από αλουμίνιο
Antares 80×80 με εσ. γυαλί και βάση από αλουμίνιο
Anatares 80×80 με εξ. επιφάνεια από γυαλί και βάση αλουμινίου
Antares 80×80 επιφάνεια ιρόκο και πλαστική βάση
Antares 80×80 επιφάνεια με εσ. γυαλί και πλαστική βάση
Antares 80×80 με εξ. επιφάνεια από γυαλί και πλαστική βάση
Osaka Ø110 με επιφάνεια από πλαστικό
Osaka Ø110 με γυάλινη επιφάνεια
Osaka 90×90 με πλαστική επιφάνεια
Osaka 90×90 με γυάλινη επιφάνεια
Osaka Ø110 αλ. βάση και πλαστική επιφάνεια
Osaka Ø110 αλ. βάση με εξ. επιφάνεια από γυαλί
Antares 80×120 με επιφάνεια ιρόκο και πλαστική βάση
Antares 80×120 με εσ. επιφάνεια από γυαλί και πλαστική βάση
Antares 80×120 με εξωτ. επιφάνεια από γυαλί και πλαστική βάση
Antares 80×120 με επιφάνεια ιρόκο και βάση από αλουμίνιο
Antares 80×120 με εσ. γυαλί και βάση από αλ.
Τραπέζι Antares 80×120 εξ. επιφάνεια γυαλί αλου. βάση
Osaka 90×150 με επιφάνεια από ιρόκο
Osaka 90×150 – επιφάνεια με εσωτερικό γυαλί
Osaka 90×150 με εξ. επιφάνεια γυαλιού
Osaka 90×150 Βάση αλουμινίου
Luna 75×75 με επιφάνεια compact